div.jpg
banner_1
Het orkest

orkest Toonkunst Bussum, juni 2018
                          foto Rien de Jager

Toonkunst Bussum is een unieke vereniging met een koor en een eigen orkest. Hierdoor is gevarieerde programmering mogelijk met orkest- en koorwerken, die voor zowel de uitvoerenden als het publiek interessant zijn. Wij werken regelmatig met solisten—zowel instrumentaal als vocaal—van hoog niveau, die van buiten worden aangetrokken maar soms ook uit eigen gelederen komen.

Het orkest van Toonkunst Bussum is een symfonieorkest met een vaste bezetting van 25 strijkers en 10 blazers. Voor de concerten wordt het orkest meestal uitgebreid met enkele vaste versterkers, zoals koperblazers en slagwerk. De blazers treden soms naar buiten als het Toonkunst Blazersensemble.
Doorgaans zijn er enige vacatures.

Yiorgo Moutsiaras
Met ingang van 1 september 2016 staat het orkest onder directie van Yiorgo Moutsiaras.


Doet u mee?
Hebt u vroeger misschien in een orkest gespeeld en nu weer meer tijd? Of hebt u altijd al gedroomd van het meespelen in een orkest? Kom dan eens langs, met uw instrument, op de repetitieavond in SCALA, Dr. Schaepmanlaan 8 te Bussum. U kunt eerst ook vrijblijvend komen luisteren en dan pas beslissen of u mee wilt spelen. Er wordt wekelijks gerepeteerd op dinsdagavond van 20.00 tot 22.15 uur. Toonkunst Bussum repeteert van begin september tot begin juni.

Jaarlijks treedt het orkest minstens drie keer op in een concert in Bussum of de directe omgeving, waarvan minstens twee keer in samenwerking met het koor van Toonkunst Bussum. Een jaarlijkse traditie (februari of maart) is het Kinderconcert, aan het eind waarvan de kinderen instrumenten mogen uitproberen. Ook aan Bussum Cultureel (begin september) verleent het orkest (of een deel daarvan) doorgaans medewerking.

Het repertoire van Toonkunst Bussum laat een breed scala zien van de uiteenlopende mogelijkheden in diverse bezettingen:
  • Orkestwerken zoals Symfonie no. 8 ‘Unvollendete’ van Schubert, Symfonie in D van Luigi Cherubini en Symfonie no. 1 in Es van Camille Saint-Saëns.
  • Solowerken met orkest zoals het vioolconcert in D van Beethoven, het klarinetconcert in A van W.A. Mozart en het hoboconcert in a van Hugo Schuncke.
  • Werken voor koor en orkest, al of niet met zangsolisten, zoals de Krönungsmesse van Luigi Cherubini, het Requiem in C  van Charles Gounod en Mirjams Siegesgesang van Schubert.
  • Werken voor koor en blazers zoals Klänge aus Mähren van Antonin Dvořák (bewerking Janáček/Bluthard).
  • Werken voor solo met strijkers zoals het concert voor hobo en strijkers van Benedetto Marcello.
  • Werken voor strijkers zoals het Orchester Quartett op. 4 nr. 4 van Carl Stamitz en Fratres van Arvo Pärt.
  • Werken voor blazers zoals Legends van Antonin Dvořák, Seascape op. 53 van Ruth Gipps en Parthia in D van Antonio Rosetti.
De stukken worden gekozen uit alle stijlperiodes tussen 1650 en heden, waarbij de eigentijdse muziek zeker niet verwaarloosd wordt. Zie voor meer informatie onder Repertoire.

Op de repetities wordt er altijd hard gewerkt, maar in een prettige sfeer en er wordt ook veel gelachen. Een aantal malen per jaar is er na afloop van de repetitie gelegenheid om samen een borrel te drinken zoals voor de kerst en na de laatste repetitie van het seizoen. Verder zijn er voor een concert met het koor twee gezamenlijke repetities en een studieochtend van koor met orkest. Als start van het nieuw jaar houden we altijd een Nieuwjaarsinstuif met koor en orkest, waarin naast drankjes en lekkere hapjes ook samen muziek wordt gemaakt in kleinere groepen.

Voor aanmeldingen en/of inlichtingen kunt u contact opnemen met Ingrid Kaczmarek (tel. 0294-412675) of Wil Senden (tel. 035-6235309).
E-mail: orkestcommissie@toonkunstbussum.nl

bottom_2
bottom_1