div.jpg
banner_1
Het koor

koor Toonkunst Bussum, juni 2018
                          foto Rien de Jager

Het koor van Toonkunst Bussum bestaat al ca. 135 jaar! Momenteel is het koor zo'n 40 vrouw en man sterk, maar we staan altijd open voor nieuwe leden, met name tenoren en bassen.
Het zingen in ons koor is een uitdaging. Er worden kwalitatief hoogstaande werken uit de koorliteratuur, van klassiek tot gematigd modern, gezongen die lang niet altijd tot het overbekende koorrepertoire behoren. Door de te leveren inspanning bieden de repetitieavonden een prettige geestelijke ontspanning. Het doel, het bereiken van een optimale uitvoering, is dan ook alle inspanningen waard!

Yiorgo Moutsiaras Onder leiding van onze dirigent Yiorgo Moutsiaras wordt wekelijks gerepeteerd op woensdagavond. Naast het bestuderen van de muziek wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan stem- en klankvorming. Er heerst een ontspannen sfeer, die het plezier van het samen muziek maken garandeert.

Bent u sopraan, alt, tenor of bas? Komt u dan geheel vrijblijvend eens langs op woensdagavond in de Lutherse kerk aan de Mecklenburglaan 50 in Bussum. De repetities zijn wekelijks van 20.00 tot 22.15 uur.
Nadere informatie:
Nol Verhagen (tel. 06-11292816)
E-mail: koor@toonkunstbussum.nl

Ieder jaar worden er minstens twee uitvoeringen gegeven door het koor, doorgaans in samenwerking met (delen van) het orkest van Toonkunst Bussum. Ook voor het koor laten de programma's van Toonkunst Bussum uiteenlopend repertoire zien van klassiek tot meer eigentijds werk in de verschillende mogelijkheden van begeleiding, al of niet door (een deel van) het orkest:
  • Grote werken voor koor en orkest, vaak met solisten, zoals de Missa in C van Holzbauer, de Missa Amicitiae van Co Vriend, het Gloria van Poulenc en Johannes van Damascus van Tanejev.
  • Kleinere werken voor koor en orkest zoals The Seal Lullaby van Eric Whitacre, Mirjams Siegesgesang van Schubert (met sopraansolist), The Banner of Saint George van Elgar en Psalm 42, Wie der Hirsch schreit van Mendelssohn.
  • Werken rond een speciaal thema zoals het programma rond Alma Mahler en het Russische programma.
  • Werken voor koor à cappella of met andersoortige begeleiding zoals piano, orgel, slagwerk.
Voor meer informatie: zie onder Repertoire.

Het is in de aanloop naar een concert van koor en orkest gebruikelijk om twee avondrepetities en een studieochtend gezamenlijk met het orkest te houden.

Als start van het nieuw jaar houden we altijd een Nieuwjaarsinstuif met koor en orkest, waarin naast drankjes en lekkere hapjes ook samen muziek wordt gemaakt. Toonkunst Bussum repeteert van begin september tot begin juni.

Naast een goede sfeer en gezelligheid hechten we ook aan kwaliteit. Zo werd er er in de afgelopen jaren vaak extra aandacht aan stemvorming per stemgroep besteed. Deze werd soms door een zangpedagoog van buiten en soms door de eigen dirigent gegeven. Voor bijna alle uit te voeren koorwerken wordt het instuderen verder vergemakkelijkt d.m.v. audio-files per partij die op alle computer-platforms beluisterd kunnen worden.


bottom_2
bottom_1