div.jpg
banner_1
Het Wladimir Consort,
het jeugdstrijkorkest van Toonkunst Bussum


Wladimir Consort 23 november 2018

Historie
Het Toonkunst Jeugdstrijkorkest startte in 2012 en heeft sindsdien steeds twee projecten per jaar. Een in het voorjaar en een in het najaar met steeds zeven repetities en een slotpresentatie. Het jeugdorkest is niet alleen bedoeld om jonge strijkers het plezier van samen spelen te laten ontdekken maar ook om de mogelijkheden te vergroten vroeg of laat in het grote orkest van Toonkunst Bussum mee te spelen, in de mini-strijkersfestivals voor jong en oud of in de kinderconcerten.
Sinds september 2018 heeft het jeugdstrijkorkest een nieuwe naam:
Het Wladimir Consort.
Dit is genoemd naar de Wladimirlaan in Bussum, waar het orkest altijd repeteert in de Doopsgezinde Kerk.

Zie de foto's van de slotpresentatie op 23 november 2018.

Zie hier de programma's van de slotuitvoeringen van de projecten
sinds najaar 2012.

In Memoriam Maurits Wijzenbeek
Op zondagmiddag 17 maart j.l.
Jeugd Strijkorkest 24 november 2017 bereikte ons het droeve bericht dat
Maurits Wijzenbeek, dirigent van Het
Wladimir Consort, die ochtend was
overleden, op de leeftijd van slechts
66 jaar. Maurits dirigeerde ons
jeugdstrijkorkest sinds het najaar
2016. Hij heeft vijf projecten met
veel succes geleid. Het nu lopende
project moest hij wegens ziekte al
aan een vervanger overlaten.
Lees verder.

Wladimir Consort 19 april 2019 Veertiende project van het
Wladimir Consort
(voorjaar 2019)

Dit voorjaar startte ons Wladimir Consort
op vrijdagavond 1 februari in de
Doopsgezinde Kerk, Wladimirlaan 10 in
Bussum. Wij repeteerden op 8 en 15
februari; 1, 8, 15, 22 en 29 maart, en 5
april. Ook dit project rondden we weer af
met een slotpresentatie en wel op 5 april
van 20.00-20.30 uur in dezelfde kerk en
met een drankje na afloop.De repetities en de slotpresentatie stonden onder leiding van Lizette Bertelsmann. Zij is docent viool aan De Nieuwe Muziekschool in Bussum en dirigeert ook een kinderkoor.


Inschrijven
Je kon je inschrijven tot/met 10 januari 2019. Na betaling werd de muziek per mail gestuurd. Kosten waren 50 Euro inclusief muziek en drankjes.

Inlichtingen
bij Wilma van der Heide (tel. 035-6980390, 06-20248438) of jeugdorkest@toonkunstbussum.nl .

Vereisten
Voor deelname geldt dat je tenminste twee of drie jaar vioolles of cellole hebt, muziek met één mol en met drie kruizen kunt spelen, de muziek thuis goed voorbereidt en ook meeneemt naar je les.

Interesse?
Beluister alvast twee van de stukken die we 13 april 2018 speelden. Je krijgt hiermee vast de smaak al een beetje te pakken!
Alter Kontratanz van Rudolf Schäfer
Polka van Sheila Nelson

Zie de foto's van de slotpresentatie.op 13 april 2018.

Volwassen beginners of herintreders
zijn ook van harte welkom in ons Jeugd Strijkorkest! Een of meer keren meedoen met onze (jeugdstrijk)projecten is al vaker de opstap gebleken naar een (symfonie)orkest. Dat geldt eveneens voor ouders die het leuk vinden om met hun kinderen in het jeugdorkest mee te spelen

Zie ons ook op Facebook.

Wladimir Consort 23 november 2018


bottom_2
bottom_1