koor en _HR
                          foto Rien de Jager

Toonkunst Bussum is een bijzondere vereniging, want zij omvat zowel een koor als een orkest, die nauw met elkaar samenwerken. Minstens twee keer per jaar treden koor en orkest gezamenlijk in een concert op. Sinds september 2012 is de vereniging verrijkt met een jeugdstrijkorkest (het Wladimir Consort). Voor de jeugd vanaf 4 jaar organiseert Toonkunst Bussum jaarlijks een kinderconcert. Met ingang van september 2016 is Yiorgo Moutsiaras onze dirigent.
Toonkunst Bussum (TKB) is lid van de landelijke Vereniging Toonkunst Nederland (voorheen Maatschappij tot bevordering der Toonkunst). Daarnaast is TKB lid van de FASO (federatie van amateur symfonie- en strijkorkesten).

Kinderconcert De wonderlijke avonturen van Peer Gynt
Op zondagmiddag 10 maart geeft het orkest van Toonkunst Bussum o.l.v. Yiorgo Moutsiaras twee keer, om 14.00 en 16.00 uur, een Kinderconcert in de kleine zaal van Theater Spant! in Bussum. In De wonderlijke avonturen van Peer Gynt is de muziek van Edward Grieg en de tekst van Ibsen zo bewerkt dat het een lichtvoetig verhaal is geworden dat kinderen aanspreekt (met mooie plaatjes). Met Louise Römer als verteller.

Na de beide concerten is er evenals in voorgaande jaren een instrumentenparade. Kinderen uit het publiek mogen dan het orkest inlopen, en alle instrumenten bekijken en uitproberen met hulp en uitleg van de musici.

Kaarten à € 7,50 te bestellen via info@toonkunstbussum.nl .
Er is veel belangstelling. Bestel zo spoedig mogelijk.

Zie de poster, het informatieblad en de foto's van vorige kinderconcerten.

Nieuwe folders
Zie de nieuwe folder van Toonkunst Bussum en de folder van ons jeugdstrijkorkest (Wladimir Consort).

Missa Amicitiae op YouTube
De Missa Amicitiae door Co Vriend, zoals uitgevoerd op 9 december 2017 door koor en orkest van Toonkunst Bussum onder leiding van Yiorgo Moutsiaras is nu te beluisteren op YouTube.

Vacatures
In ons orkest is er plaats voor enige ervaren strijkers: twee eeste violisten, twee tweede violisten en een altviolist.
In ons koor is plaats in alle stemgroepen, met name bij de tenoren.
Lees verder op vacatures .

Zie ons ook op Facebook.

U kunt vrijblijvend komen luisteren of meedoen tijdens een koor- of orkestrepetitie. Ervaar zelf het plezier van het samen muziek maken. Informatie over het programma, de uitvoeringen en de repetitie-avonden vindt u elders op deze site. Graag tot ziens!
bottom_2
bottom_1