koor en _HR
                          foto Rien de Jager

Toonkunst Bussum is een bijzondere vereniging, want zij omvat zowel een koor als een orkest, die nauw met elkaar samenwerken. Minstens twee keer per jaar treden koor en orkest gezamenlijk in een concert op. Sinds september 2012 is de vereniging verrijkt met een jeugdstrijkorkest (het Wladimir Consort). Voor de jeugd vanaf 4 jaar organiseert Toonkunst Bussum jaarlijks een kinderconcert. Met ingang van september 2016 is Yiorgo Moutsiaras onze dirigent.
Toonkunst Bussum (TKB) is lid van de landelijke Vereniging Toonkunst Nederland (voorheen Maatschappij tot bevordering der Toonkunst). Daarnaast is TKB lid van de FASO (federatie van amateur symfonie- en strijkorkesten).

In Memoriam Maurits Wijzenbeek
Op zondagmiddag 17 maart j.l.
Jeugd Strijkorkest 24 november 2017 bereikte ons het droeve bericht dat
Maurits Wijzenbeek, de dirigent van
ons Jeugdstrijkorkest Het Wladimir
Consort
, die ochtend was overleden,
op de leeftijd van slechts 66 jaar.
Maurits dirigeerde ons jeugdorkest
sinds het najaar 2016 als opvolger
van de in dat voorjaar overleden
Nico Brandon. Met veel enthousiasme en een ferme hand - door sommigen gekarakteriseerd als ‘liefdevolle gestrengheid’ - hielp hij de jeugdige strijkers over hun muzikale pad te navigeren en bracht hij Het Wladimir Consort bij elk project weer tot verrassende uitvoeringen. Hij dirigeerde in totaal 5 projecten en wist in die korte tijd door zijn deskundigheid, charme en betrokkenheid de harten van iedereen te veroveren. Hij was de bedenker van de naam ‘Het Wladimir Consort’ en was daar heel trots op.

We zijn Maurits veel dank verschuldigd en wensen zijn familie veel sterkte in deze harde tijd. Hij blijft in onze dierbare herinnering.

Nieuwe folder
Zie de nieuwe folder van Toonkunst Bussum.

Missa Amicitiae op YouTube
De Missa Amicitiae door Co Vriend, zoals uitgevoerd op 9 december 2017 door koor en orkest van Toonkunst Bussum onder leiding van Yiorgo Moutsiaras is nu te beluisteren op YouTube.

Vacatures
In ons orkest is er plaats voor enige ervaren strijkers: twee eerste violisten, twee tweede violisten en een altviolist.
In ons koor is plaats in alle stemgroepen, met name bij de tenoren.
Lees verder op vacatures .

Zie ons ook op Facebook.

U kunt vrijblijvend komen luisteren of meedoen tijdens een koor- of orkestrepetitie. Ervaar zelf het plezier van het samen muziek maken. Informatie over het programma, de uitvoeringen en de repetitie-avonden vindt u elders op deze site. Graag tot ziens!
bottom_2
bottom_1