div.jpg
banner_1
Bij het afscheid van Marion Bluthard

Met het concert van 4 juni 2016 nam Toonkunst Bussum afscheid van Marion Bluthard als dirigent. Voorzitter Nol Verhagen schreef hierover het volgende in het programmaboekje van het concert.

Afscheid van Marion Bluthard

Marion, 29 nov. 2011 Toen we twee jaar geleden voor het eerst met onze dirigent Marion Bluthard spraken over een concert rondom de legendarische Weense diva Alma Mahler, konden we niet bevroeden dat dat het afscheidsconcert van Marion bij Toonkunst Bussum zou worden. Het idee was een echt ‘Marion-idee’: verrassend, vernieuwend, origineel, spannend en avontuurlijk. Dat zijn meteen ook de Stichwörter die ik aan Marions 14-jarige directie van Toonkunst Bussum zou willen verbinden.

Alma Mahler is natuurlijk wereldberoemd, maar dan toch vooral als ‘de vrouw van’ en verder als mannenverslindster met een ietwat bedenkelijke reputatie. Marion wilde haar ook als musicus, als componist eer aandoen en meteen het publiek de wereld waarin zij verkeerde laten beleven. Vandaar het caleidoscopische programma dat wij vanavond ten gehore brengen, ingebed in een verhaal dat door de Bussumse dorpsdichter Gaston Bannier verteld wordt, en begeleid door beelden die ons meevoeren naar het Wenen van rond de vorige eeuwwisseling.

Kortom, geen standaardconcert met een of meer stukken uit het ijzeren repertoire van amateurkoren en -orkesten. Dergelijke concerten hebben we de afgelopen 14 jaar weinig gegeven, ook al zongen en speelden we onder Marions leiding ook het Deutsches Requiem van Brahms en het Requiem van Mozart. Maar daarnaast herinner ik me als koorzanger vooral veel minder bekende muzikale parels als Ronda Catonga van Valdés, The Seal Lullaby van Eric Whitacre, het Gloria van Poulenc, Erlkönigs Tochter van Niels Gade, Die letzten Dinge van Louis Spohr, recent nog Mirjams Siegesgesang van Franz Schubert en vele, vele andere werken, niet zelden in bewerkingen van de hand van Marion zelf. Het was kortom altijd weer spannend en uitdagend om aan de voorbereiding van het volgende concert te beginnen.

Marion heeft Toonkunst Bussum tijdens haar directie in veel opzichten uitgedaagd en daardoor duidelijk ook naar een hoger plan getild. Ze is een musicus in hart en nieren die met ongelooflijk veel inzet en talent streeft naar het hoogst haalbare. De combinatie van een amateurkoor en -orkest is op zichzelf voor een dirigent al een uitdaging, zowel wat repertoirekeuze als wat afstemming en muziekcultuur betreft. Zij heeft veel initiatieven genomen om Toonkunst Bussum nieuw leven in te blazen. Zo heeft ze mede aan de wieg gestaan van de reeks succesvolle kinderconcerten die Toonkunst sinds 9 jaar geeft, en van de projecten met het Jeugdstrijkorkest van Toonkunst, onlangs ook alweer voor de 8e keer uitgevoerd.

Marion is voor Toonkunst Bussum een bron van inspiratie geweest waarvan we nog heel lang de vruchten hopen te plukken. Bestuur, koor en orkest wensen haar dan ook een heel uitdagende en inspirerende muzikale toekomst.
bottom_2
bottom_1